OÜ Watercom on alates 30. juunist 2011 määratud vallavolikogu otsusega nr 48 vee-ettevõtjaks neljas Saue valla tegevuspiirkonnas: Laagri-Alliku tegevuspiirkonnas Laagri alevikus, Alliku külas ning Välja ja Padula tegevuspiirkonnas Vanamõisa külas. Ettevõtte sooviks on pakkuda Saue valla elanikele heal tasemel vee- ja kanalisatsiooniteenuseid ning meeldivat klienditeenindust.

Tutvu lisaks Saue valla ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni kasutamise ning liitumise eeskirjadega.

LEPINGUD JA AVALDUSED

Teenuslepingu sõlmimine

Teenusleping sõlmitakse kinnistu omaniku või kinnistusraamatusse kantud valdajaga (hoonestaja, üürnik, rentnik), kelle kinnistu on ühendatud vahetult väljaspool kinnistut asuva  ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooni torustikuga.

Teenuslepingu sõlmimiseks tuleb esitada avaldus:

Lisaks avaldusele palume esitada:

  • omandit või valdust tõendav dokument (vajadusel saame andmed väljastada kohapeal Kinnistusraamatu päringusüsteemist)
  • volikiri (kui maa on kaasomandis või kui soovitakse lepinguliseks esindajaks kolmandat isikut). Volikirja saavad kaasomanikud allkirjastada ka digitaalselt.

Pärast dokumenti esitamist võtab meie esindaja Teiega ühendust, leppimaks kokku sobiv aeg veemõõdusõlme ülevaatuseks, veearvesti näidu fikseerimiseks ja piiritlusjoonise koostamiseks. Piiritlusjoonis on graafiline joonis, kuhu märgitakse ettevõttele ja kliendile kuuluvad torustikud ning liitumis- ehk piiritluspunktid.

Peale meie esindaja käiku kinnistule ja teenuslepingu ette valmistamist võtame Teiega ühendust ja lepime kokku sobiva viisi lepingu allkirjastamiseks.

Teenuslepingu lõpetamine

Palume lepingu lõpetamisest ette teatada vähemalt 15 tööpäeva. Teenusleping lõpetatakse kliendi avalduse alusel.

Avalduse alusel võtame Teiega ühendust, et leppida kokku Teile sobiv aeg, millal võtame maha veearvesti ja lõpetame teenuste osutamise. Arvesti mahavõtmisel fikseeritud näidu alusel väljastame teenuslepingu lõpparve.

Lepingu lõpetamine seoses omaniku vahetusega

Kui teenuslepingu lõpetamine toimub seoses omaniku vahetusega ja uus omanik esitab avalduse teenuste kasutamise jätkamiseks 7 tööpäeva jooksul, siis ei võeta maha veearvestit ega suleta veeühendust.

Sellisel juhul palume avalduses kindlasti märkida veearvesti lõppnäit, mille alusel esitame teenuslepingu lõpparve. Teenuslepingu lõpetamine on võimalik pärast lõpparve tasumist. Seejärel saab sõlmida uus omanik samale objektile uue teenuslepingu.

Muud avaldused ja taotlused:

NÄIDU TEATAMINE

Veenäidu teatamiseks on mitmeid võimalusi:

  • saates e-kirja aadressile naidud(ät)watercom.eu
  • helistades 6262 620,
  • kasutades mugavat näidulinki

 Kuidas näidulink toimib?

  1. Näidulingi kasutamisel soovitame teil sisse logida, sest siis kuvatakse kõik seotud arvestid automaatselt.
  2. Tarbimiskohta on võimalik otsida aadressi järgi. Selleks, et leida tarbimiskoht, tuleb sisestada korrektne aadress tänava ja maja numbriga.
  3. Otsingumootor leiab üles tarbimiskohaga seotud veearvesti ning klient saab sisestada oma veenäidu.
  4. Pärast näidu sisestamist vajutage nuppu “Saada” ja viimane näit ongi teatatud.

Juhul, kui Teie poolt teatatud näit erineb oluliselt Teie viimaste kuude keskmisest tarbimisest, fikseerib meie süsteem selle automaatselt ja meie klienditeenindaja võtab Teiega ühendust, et täpsustada, kas esitatud näit oli korrektne.

Mugavat kasutamist!

HINNAKIRI

Vee- ja heitveeteenuse hinnakiri eraklientidele on järgnev (hinnad sisaldavad käibemaksu):

Tasu ühisveevärgist võetud vee eest 1,14 EUR/m3
Tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest 0,94 EUR/m3
Kokku 2,08 EUR/m3

Vee- ja heitveeteenuse hinnakiri äriklientidele on järgnev:

Hind km-ga Hind km-ta
Tasu ühisveevärgist võetud vee eest 2,78 EUR/m3 2,32 EUR/m3

Tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest:

Reovee saastegrupp Põhihind * Ülereostuse puhastamise tasu (EUR) Kokku (km-ta), EUR Kokku (km-ga), EUR
RG-1 1,69 0,00 1,69 2,03
RG-2 1,72 0,00 1,72 2,06
RG-3 1,73 0,00 1,73 2,08
RG-4 1,74 0,25 1,99 2,39
RG-5 1,74 0,34 2,08 2,50
RG-6 1,74 0,59 2,33 2,80
RG-7 1,74 1,02 2,76 3,31
RG-8 1,74 1,87 3,61 4,33

*tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest

Muude teenuste hinnakirjad:

Võta meiega ühendust

Infotelefon 62 62 620 (E-N kl 8:00-18:00 R kl 8:00-17:00)
Avariitelefon 62 62 400 (24h)
Faks: 626 2300
E-post watercom(ät)watercom.eu
Koduleht www.watercom.eu