Alates 01.01.2024 muutub Laagri-Metsavahi, Padula ja Angerja piirkondades vee-ettevõtja

Vastavalt Saue Vallavolikogu 30. novembri 2023 otsusele nr 54 on Laagri-Metsavahi, Padula ja Angerja tegevuspiirkondades edaspidi vee-ettevõtjaks AS Tallinna Vesi. Nimetatud muudatus rakendub alates 01.01.2024. Kuni 31.12.2023 (k.a) pakub piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust jätkuvalt Watercom OÜ.

Teenusleping

Seoses eeltooduga annab Watercom OÜ klientidega sõlmitud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise lepingud koos kõigi õiguste ja kohustustega üle Tallinna Veele alates 01.01.2024 ning Tallinna Vesi jätkab teenuse osutamist vastavalt sõlmitud teenuslepingu tingimustele.

Üleminekuperiood

Piirkondade üleandmise protsessi käigus annab Watercom OÜ tarbimiskohta paigaldatud veearvestid üle Tallinna Veele ning neid välja ei vahetata.

Kui tarbimiskohta ei ole paigaldatud kaugloetavat arvestit, palume klientidel teatada veearvesti näit 31.12.2023 seisuga teenuslepingu kohaselt Watercom OÜ-le (saates e-kirja aadressile naidud@watercom.eu, helistades 626 2620 või kasutades mugavat näidulinki). Kuni 31.12.2023 tarbitud teenuse eest väljastab teile arve Watercom OÜ.

Hinnainfo

Alates 01.01.2024 hakkab kehtima Konkurentsiameti poolt AS-ile Tallinna Vesi Tallinna ja Saue vallasises linnas kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif, mille leiate Tallinna Vee kodulehelt – Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnakirjad – Tallinna Vesi.

Lisainfo

Küsimuste tekkimisel võtke meiega ühendust tvesi@tvesi.ee või telefonil 626 2200.