SURVEPESU

Veemees pakub kanalisatsioonitorustike  ummistuse kõrvaldamiseks ja ennetamiseks torustike survepesu teenust.

Veemees teostab erinevaid survepesuteenuseid:

  • kanalisatsioonitorustike ja -kaevude survepesu,
  • sademeveetorustike ja -kaevude survepesu,
  • välistrasside survestamine,
  • kanalisatsiooniummistuste likvideerimine,
  • rasvapüüdjate puhastamine,
  • liivapüüdurite puhastamine.

HIND

Teenuse nimetus Mõõtühik Ühiku hind KM-ta (EUR) Ühiku hind KM-ga (EUR)
Torustike survepesu h 85,00 103,70
Kilomeetritasu väljaspool Tallinna (edasi-tagasi) km 1,60 1,95
Rasva- ja liivapüüdurite jäätmete utiliseerimistasu t 83,50 101,87

Minimaalne tellimuse aeg on 1,5 h (sisaldab utiliseerimist), edasi toimub arvestus 30-minutilise täpsusega.

TORUSTIKE UURING

Kanalisatsioonitorustike tehnilise seisukorra hindamisel ja lekete tuvastamisel on abiks kaameraga teostatav torustike uuring. Pakume kaamerauuringu teenust torustikele alates läbimõõdust DN40.  

Kaameravaatlust kasutatakse:

  • lekete avastamiseks,
  • torustike seisukorra hindamiseks,
  • uute torustike üleandmisel vee-ettevõtetele.

Kaameravaatluse käigus salvestatakse mälupulgale või laetakse pilve pilt torustiku sisemusest, tehakse kindlaks torustiku sisemine seisukord ja koostatakse ülevaade võimalikest riskikohtadest torustikes. Kohapeal annab nõu kogemustega kaamerainspektor.

Kaameratööd on kohustuslikud ehitajatele-arendajatele, kes on lõpetanud uue torustiku rajamise ja valmistuvad neid dokumenteerima ning tellijale või vee-ettevõttele üle andma.

Enne kaameravaatluse teostamist on vaja puhastada vaadeldav torustik survepesuga.

HIND

Teenuse nimetus Mõõtühik Ühiku hind KM-ta (EUR) KM Ühiku hind KM-ga (EUR)
Torustike uuring kaameraga (alates DN 40)

h

70,00

15,4

85,40

Kilomeetritasu väljaspool Tallinna (edasi-tagasi)

km

1,60

0,35

1,95

 

Minimaalne tellimuse aeg on 1 h, edasi toimub arvestus 30-minutilise täpsusega.

TEHNIKA RENT

Watercom pakub rendiks hüdrohaamriga varustatud JCB laadur-ekskavaatoreid ja Mercedes-Benz Actros kallureid, mille kandevõime on 10-11 tonni.

Teenuse nimetus

Mõõtühik

Ühiku hind KM-ta (EUR)

Ühiku hind KM-ga (EUR)

Laadur-ekskavaatori rent */**

Hüdrohaamer **

h

h

42,00

10,00

51,24

12,20

Kalluri rent* (12 t)

 

h

34,00

41,48

Mullavedu kalluriga */**/***

1 koorem (10 tonni)

Hinnapakkumisega

* Väljaspool Tallinna lisandub kilomeetritasu edasi-tagasi (1,60 EUR KM-ta, 1,95 EUR KM-ga)
** Teenustööde ajakulu arvestatakse pooletunnise täpsusega, esimene tund loetakse alati täistunniks
*** Mullavedu toimub hooajaliselt, millest antakse täpsemalt teada Tallinna Vee koduleheküljel

Töötundide arvestus algab baasist väljumisel.

Võta ühendust