2023. aasta jaanuaris pöörasime Watercomi torustike hooldusteenuste pakkumisel uue lehekülje. Käivitasime meie regioonis uuendusliku jääpesu tehnoloogial põhineva torustike hooldusteenuse. Tehnoloogia on edukalt kasutust leidnud eelkõige veetorustike puhastamisel, kuid jääpesu sobib kõikidele torutransporti kasutavatele tootmis- või teenindusettevõtetele. Näiteks toiduainete, farmaatsia, kosmeetika, kütuste ja paljude muude tootmisvaldkonna transporttorustike hoolduseks.

Watercom tegi jääpesu tehnoloogia investeeringu arvestades eelkõige oma emaettevõtte Tallinna Vesi AS-i soovist liikuda veetorustike hoolduses sammu edasi, kuid üha enam tuleb meile päringuid torustike hoolduseks väljaspool Tallinna linna ja selle lähiümbrust.

Mis on jääpesu?

Jääpesu tehnoloogia põhineb puhta joogivee ja söögisoola lahusest valmistatud jäähelveste massi pumpamisest läbi torustiku. Jäämassi helves on teravate servadega, mis läbi torustiku pressides lõikab toru seintelt mehaaniliselt maha aja jooksul kogunenud setted, biokile või mis iganes materjali, mis sinna ei kuulu, sealjuures kahjustamata torustike seinu ning sulgarmatuure.

Kuidas jääpesu teostatakse?

  • Jääsegu valmistatakse jäätehases puhtast joogiveest;
  • Segu tarnitakse objektile veoki peale ehitatud jääjaotussüsteemiga;
  • Jääsegu pumbatakse magistraaltorustikku kahe hüdrandi vahel (või muu ühenduse kaudu), mille ees on sektsioonsiibrid suletud;
  • Jäämassi segu lükatakse hüdrauliliselt torustikus edasi magistraaltorustikus oleva veesurve abil;
  • Kasutatud jäämass väljub hüdrandist (või muu ühenduse kaudu) ning juhitakse kanalisatsiooni;
  • Hooldatud torustik loputatakse, vee kvaliteeti hinnatakse monitooringu seadme abil.

Milleks on jääpesu vaja?

Torustike regulaarne ja efektiivne hooldus tagab, et torustiku seisukord ei rikuks torustikus transporditavat toodet lõpptarbija juures ning pikendab torustike eluiga.

Hinnapakkumise saamiseks pöörduge meie poole  või võtke ühendust järgmistel kontaktidel:

Võta ühendust