Ettevõtte pakutavate teenuste hinnakirjaga tutvu alljärgnevalt:

Teenuse nimetus

Mõõtühik

Ühiku hind eurot KM-TA

Ühiku hind eurot KM-GA

TRANSPORDITEENUSED

Torustike survepesu 1 / 3/ 4 h 85,00 103,70
Rasva- ja liivapüüdurite jäätmete utiliseerimistasu t 83,50 101,87
Torustike uuring kaameraga (alates DN40) 1 / 2 h 70,00 85,40
Laadur-ekskavaatori rent 1 / h 42,00 51,24
Hüdrohaamer 2 h 10,00 12,20
Kalluri rent 1 / 2 (12t) h 34,00 41,48
Mullavedu kalluriga 1 / 2 h Hinnapakkumisega
1 väljapoole Tallinna linnapiiri lisandub kilomeetritasu edasi-tagasi km 1,60 1,95
2 teenustööde ajakulu arvestatakse poole tunnise täpsusega, esimene tund loetakse alati täistunniks
3 min tellimise aeg on 1,5h mis sisaldab utiliseerimist (edasi arvestatakse ajakulu poole tunnise täpsusega)
4 hind baasist baasi

MUUD TEENUSED

Joogivee torustikust veeproovi võtmine ja analüüs 1 / 2 tk 130,00 158,60
Täitepinnase tiheduse määramine (penetromeetrilise tihedusmõõtjaga)1 / 2 1 proov 35,00 42,70
Aluse kandevõime määramine (defektomeetriga Inspector 3) 1 / 2 3 proovi 60,00 73,20
Konsultatsioon h 50,00 61,00
1 Tallinna piires tööajal 08:00-17:00
2 alates 10 proovist Hinnapakkumisega
1 min arvestusaeg 1,5h, sisaldab edasi-tagasi sõitmist
2 väljapoole Tallinna linnapiiri lisandub kilomeetritasu edasi-tagasi Hinnapakkumisega

HINNAPAKKUMISEGA TEENUSED:

Torustike ehitus ja remont
Teede-ehitustöödega seotud teenused
Projekteerimine
Torustiku ehituse järelevalve
Teehoiutööde järelevalve
Veetorustike hooldusteenused (jääpesu, desinfitseerimine, õhk-vesi pesu)
Lumekoristustöö ja libedusetõrje

Hinnapakkumise saamiseks võta meiega ühendust.