Ettevõtte pakutavate teenuste hinnakirjaga tutvu alljärgnevalt.

Teenuse nimetus Mõõtühik Ühiku hind eurot km-ta Ühiku hind eurot km-ga
JÄRELEVALVE
Torustiku ehituse järelevalve Hinnapakkumisega
Teehoiutööde järelevalve Hinnapakkumisega
Täitepinnase tiheduse määramine (penetromeetrilise tihedusmõõtjaga)1 / 2 1 proov 30,00 36,00
Aluse kandevõime määramine (defektomeetriga Inspector 3) 1 / 2 3 proovi 55,00 66,00
Konsultatsioon h 45,00 54,00
1 Tallinna piires tööajal 08:00-17:00
2 alates 10 proovist Hinnapakkumisega
VEEMEES
Hoonevälise joogivee torustiku desinfitseerimisteenus Hinnapakkumisega
Joogivee torustikust veeproovi võtmine ja analüüs 2 tk 65,00 78,00
1 min arvestusaeg 1,5h, sisaldab edasi-tagasi sõitmist
2 väljapoole Tallinna linnapiiri lisandub kilomeetritasu edasi-tagasi Hinnapakkumisega
Torustike ehitus ja remont Hinnapakkumisega
Projekteerimine Hinnapakkumisega
TEEDE-EHITUS
Tee-ehitustöödega seotud teenused Hinnapakkumisega
TRANSPORT
Torustike survepesu 1 / 3 h 72,00 86,4
Rasva- ja liivapüüdurite jäätmete utiliseerimistasu t 77,50 93,00
Sõit Tallinn-jäätmejaam-Tallinn 1 kord 40,00 48,00
Torustike survepesu meetrihinnaga m Hinnapakkumisega
Torustike uuring kaameraga (alates DN40) 1 / 2 h 61,00 73,2
Torustike uuring meetrihinnaga (alates DN40) m Hinnapakkumisega
Laadur-ekskavaatori rent 1 / 2 h 36,00 43,20
Hüdrohaamer 2 h 10,00 12,00
Roomik-ekskavaatori rent 2 (14t) h 40,00 48,00
Kalluri rent 1 / 2 (12t) h 31,00 37,20
Mullavedu kalluriga 1 / 2 h Hinnapakkumisega
1 väljapoole Tallinna linnapiiri lisandub kilomeetritasu edasi-tagasi km 1,00 1,20
2 teenustööde ajakulu arvestatakse poole tunnise täpsusega, esimene tund loetakse alati täistunniks
3 min tellimise aeg on 1,5h mis sisaldab utiliseerimist (edasi arvestatakse ajakulu poole tunnise täpsusega)
Lumekoristustöö Hinnapakkumisega
Libedusetõrje Hinnapakkumisega
Pinnase tihendamine hüdraulilise vibroplaadiga Hinnapakkumisega

 

Hinnapakkumise saamiseks võta meiega ühendust.