EHITAMINE

Meie kogenud ehitusmeeskond pakub koostöös pikaaegsete ja heade koostööpartneritega kõiki vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituse ja remondiga seotud teenuseid.

Ehitusmeeskond teostab:

  • kinnistusisesete vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitust ja remonti,
  • liitumispunktide ehitust,
  • magistraaltorustike ehitust ja renoveerimist,
  • lekete avastamist ja likvideerimist,
  • vee- ja kanalisatsioonitorustike avariitöid.

Ehitusteenuste hinnapakkumise koostame kliendile tasuta. Hinnapakkumise saamiseks pöördu meie poole kas alloleva vormi kaudu, e-kirja teel aadressil watercom(ät)watercom.eu või telefonil 62 62 620.

NÄITED MEIE TEOSTATUD TÖÖDEST

2023

Tellija: AS Tallinna Vesi 

Töövõtuvorm:  PTV 

Teostatavad tööd: veetorustiku rekonstrueerimine, katete taastamine. 

Tellija: AS Tallinna Vesi 

Töövõtuvorm:  PTV 

Teostatavad tööd: olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, katete taastamine. 

Tellija: AS Tallinna Vesi 

Töövõtuvorm:  PTV 

Teostatavad tööd: survekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine, katete taastamine. 

Tellija: AS Ida-Tallinna Keskhaigla  

Töövõtuvorm:  PTV  

Teostatavad tööd: kaevude remont ning katete taastamine. 

Tellija: AS Tallinna Vesi 

Töövõtuvorm:  PTV 

Teostatavad tööd: veetorustike ühenduste rajamine koos liitumispunktidega, katete taastamine. 

Tellija: AS Tallinna Vesi 

Töövõtuvorm: PTV 

Teostatavad tööd: kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine CIPP meetodil. Kaevude rekonstrueerimine. 

2022

Peatöövõtja: Infraroad OÜ 

Töövõtuvorm: ATV 

Teostatavad tööd: vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine ja rekonstrueerimine. 

Tellija: Tallinna Linn  

Töövõtuvorm:  PTV 

Teostatavad tööd: kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine, katete taastamine. 

Tellija: Tallinna Strateegiakeskus 

Töövõtuvorm:  PTV  

Teostatavad tööd: prügila heitvee kaevu torustiku rekonstrueerimine ja puhverbasseini siibri toru sulgemine, katete taastamine. 

Tellija: Tallinna Linn  

Töövõtuvorm:  PTV 

Teostatavad tööd: vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, katete taastamine. 

2021

Tellija: Mapri Ehitus OÜ  

Töövõtuvorm:  PTV  

Teostatavad tööd: kinnistusiseste vee- ja kanalisatsiooni- ning drenaažitorustike rajamine, katete taastamine. 

Tellija: Tallinna Vesi  

Töövõtuvorm:  PTV 

Teostatavad tööd: vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine, katete taastamine. 

Peatöövõtja: InfraRoad OÜ 

Töövõtuvorm:  ATV 

Teostatavad tööd: vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine. 

Tellija: AS Tallinna Vesi 

Töövõtuvorm: PTV 

Teostatavad tööd: veetorustiku rekonstrueerimine, katete taastamine. 

2020

Tellija: AS Elveso 

Töövõtuvorm: PTV 

Teostatavad tööd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine, katete taastamine. 

Tellija: AS Ragn-Sells  

Töövõtuvorm:  PTV 

Teostatavad tööd: sademeveetorustikule uue siibri (D500) paigaldamine, katete taastamine. 

Tellija: AS Tallinna Vesi 

Töövõtuvorm:  PTV 

Teostatavad tööd: kanalisatsioonikollektori ja kaevude rekonstrueerimine CIPP meetodil. 

2019

Tellija: AS Tallinna Vesi 

Töövõtuvorm: PTV 

Teostatavad tööd: Nurme tn kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine kinnisel meetodil ja kaevude renoveerimine. 

Tellija: AS Tallinna Vesi 

Töövõtuvorm: PTV 

Teostatavad tööd: kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine, katete taastamine. 

2018

Peatöövõtja/Tellija: OÜ Kehtna Elamu
Töövõtuvorm: PTV
Teostatavad tööd: vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus koos pumplate paigaldusega, puurkaevpumpla rekonstrueerimine, katete taastamine

Peatöövõtja/Tellija: OÜ Kehtna Elamu
Töövõtuvorm: PTV
Teostatavad tööd: vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus koos pumplate paigaldusega, katete taastamine

Peatöövõtja/Tellija: AS Paide Vesi
Töövõtuvorm: PTV
Teostatavad tööd: vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, katete taastamine

Peatöövõtja/Tellija: AS Tallinna Vesi
Töövõtuvorm: PTV
Teostatavad tööd: vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, koos katete taastamisega

Peatöövõtja/Tellija: TREF Nord AS
Töövõtuvorm: ATV
Teostatavad tööd: sademevee- ja drenaažitorustike ehitus

Peatöövõtja/Tellija: TREF Nord AS
Töövõtuvorm: ATV
Teostatavad tööd: sademeveetorustike ehitus

2017

Peatöövõtja/Tellija: Tallinna Teede AS
Töövõtuvorm: ATV
Teostatavad tööd: vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus

Peatöövõtja/Tellija: AS Nordecon
Töövõtuvorm: ATV
Teostatavad tööd: vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus

Peatöövõtja/Tellija: TS Energia OÜ
Töövõtuvorm: PTV
Teostatavad tööd: veetorustike ehitus, katete taastamine

Peatöövõtja/Tellija: TS Energia OÜ
Töövõtuvorm: PTV
Teostatavad tööd: veetorustike ehitus, katete taastamine

Peatöövõtja/Tellija: AS Viimsi Vesi
Töövõtuvorm: PTV
Teostatavad tööd: vee- ja kanalitorustike ehitus, katete taastamine

Peatöövõtja/Tellija: AS Viimsi Vesi
Töövõtuvorm: PTV
Teostatavad tööd: vee- ja kanalitorustike ehitus, katete taastamine

Peatöövõtja/Tellija: AS Strantum
Töövõtuvorm: PTV
Teostatavad tööd: vee-, sademevee- ja kanalitorustike ehitus, katete taastamine

Peatöövõtja/Tellija: AS Strantum
Töövõtuvorm: PTV
Teostatavad tööd: kanalitorustike ehitus koos pumpla paigaldusega, katete taastamine

Peatöövõtja/Tellija: TREF Nord AS
Töövõtuvorm: ATV
Teostatavad tööd: vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitus

2016

Peatöövõtja/Tellija: TREF Nord AS
Töövõtuvorm: ATV
Teostatavad tööd: vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitus

Peatöövõtja/Tellija: KÄRU VARUHALDUS OÜ
Töövõtuvorm: PTV
Teostatavad tööd: vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus koos pumplate paigaldusega, katete taastamine

Peatöövõtja/Tellija: TREF Nord AS
Töövõtuvorm: ATV
Teostatavad tööd: vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitus

Peatöövõtja/Tellija: AS Oma Ehitaja
Töövõtuvorm: ATV
Teostatavad tööd: vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitus koos pumplate paigaldusega

Peatöövõtja/Tellija: AS Tallinna Vesi
Töövõtuvorm: PTV
Teostatavad tööd: veetorustiku ehitus, katete taastamine

2015

Peatöövõtja/Tellija: AS Tallinna Vesi
Töövõtuvorm: PTV
Teostatavad tööd: vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus koos pumplate paigaldamisega, katete taastamine

Peatöövõtja/Tellija: AS NCC Elamuarendus
Töövõtuvorm: ATV
Teostatavad tööd: kinnistusiseste vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, VK liitumispunktid koos katete taastamisega

Peatöövõtja/Tellija: OÜ Dollimar Invest
Töövõtuvorm: ATV
Teostatavad tööd: kinnistusiseste vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, VK liitumispunktid koos katete taastamisega

Peatöövõtja/Tellija: OÜ Fund Ehitus
Töövõtuvorm: ATV
Teostatavad tööd: kinnistusiseste vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, VK liitumispunktid koos katete taastamisega

Peatöövõtja/Tellija: OÜ Favorte
Töövõtuvorm: PTV
Teostatavad tööd: kinnistusiseste vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus koos pumpla paigaldusega, VK liitumispunktid koos katete taastamisega

Peatöövõtja/Tellija: AS Parmeron
Töövõtuvorm: ATV
Teostatavad tööd: kinnistusiseste vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, VK liitumispunktid koos katete taastamisega

Peatöövõtja/Tellija: AS Kitman Thulema
Töövõtuvorm: PTV
Teostatavad tööd: kinnistusiseste vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, VK liitumispunktid koos katete taastamisega