Watercomi kogenud ja litsentseeritud eksperdid pakuvad omanikujärelevalve teenust erinevatel ehitusobjektidel ja on võimelised lahendama ka kõige keerulisemaid probleeme.

Meie eesmärk on tagada ehitusliku projekti kvaliteetne elluviimine vastavalt lepingule, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja standarditele ning tagada sealjuures optimaalne kulu.

Pakume järgmisi teenuseid:

 • ehituslik omanikujärelevalve (torustikud, korterelamud, õppehooned jmt rajatised või hooned);
 • teehoiutööde omanikujärelevalve;
 • projektijuhtimine;
 • FIDIC lepingutingimustel baseeruvate lepingute administreerimine ja läbiviimine;
 • konsultatsioonid (nt ehitusprojektide ekspertiisid, insener-tehnilised lahendused jne).

Hinnapakkumise saamiseks pöördu meie poole kas alloleva vormi kaudu, e-kirja teel aadressil watercom(ät)watercom.eu või telefonil 62 62 620.

NÄITED MEIE TEOSTATUD TÖÖDEST

2018

Tellija : Saarde Kommunaal OÜ

Periood : 03.2018- käimasolev

Peatöövõtja : Wesico Ehitus OÜ

Projekteerija : Wesico Ehitus OÜ/Keskkonnaprojekt OÜ

Mahud:

 • veetorustiku rekonstrueerimine (4,3 km),
 • veetorustiku rajamine (8,6 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (3,3 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine (7,3 km),
 • kanalisatsiooni survetorustiku rajamine (2,8 km),
 • kanalisatsioonpumplate rajamine (11 tk).

Tellija : AS Matsalu Veevärk

Periood : 04.2018- käimasolev

Peatöövõtja : AS Viimsi Keevitus

Projekteerija : AS Viimsi Keevitus

Mahud :

 • veetorustike rajamine (0,8 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine (0,8 km),
 • kanalisatsiooni survetorustiku rajamine (0,2 km),
 • kanalisatsioonipumplate rajamine (2 tk).

2017

Tellija : Strantum OÜ
Periood : 11.2017 – käimasolev
Peatöövõtja : Merko Infra AS
Projekteerija : Merko Infra AS/Entec Eesti OÜ

Mahud :

 • veetöötlusjaama rekonstrueerimine,
 • veetorustiku rekonstrueerimine (2,6 km),
 • veetorustiku rajamine (1,8 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (2,0 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine (0,5 km),
 • kanalisatsiooni survetorustiku rajamine (3,6 km),
 • kanalisatsioonipumplate rajamine/rekonstrueerimine,
 • Kumna reoveepuhasti likvideerimine,
 • Tutermaa reoveepuhasti likvideerimine,
 • puurkaevupumpla likvideerimine.

Tellija : AS Kärdla Veevärk
Periood : 08.2017 – käimasolev
Peatöövõtja : Saveka Torutööd AS
Projekteerija : Saveka Torutööd AS/Infragate Eesti AS

Mahud :

 • veetorustiku rekonstrueerimine (1,5 km),
 • veetorustiku rajamine (6,1 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (0,4 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine (6,3 km),
 • kanalisatsiooni survetorustiku rajamine (2,3 km),
 • kanalisatsioonipumplate rajamine/rekonstrueerimine.

Tellija : AS Matsalu Veevärk
Periood : 03.2017 – käimasolev
Peatöövõtja : AS Viimsi Keevitus
Projekteerija : AS Viimsi Keevitus/Aqua Consult

Mahud :

 • reoveepuhasti rekonstrueerimine,
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (2,1 km),
 • kanalisatsiooni survetorustiku rekonstrueerimine (1,2 km).

2016

Tellija : AS Elveso
Periood : 03.2016 – 10.2017
Peatöövõtja : Merko Infra AS
Projekteerija : AS Merko Ehitus Eesti

Mahud :

 • survetõstepumpla rajamine,
 • reoveepumpla rajamine,
 • veetorustiku rajamine,
 • kanalisatsiooni survetorustiku rekonstrueerimine (3,1 km).

Tellija : Tallinna Kommunaalamet
Periood : 09.2015 – 10.2016
Peatöövõtja : Tallinna Teede AS
Projekteerija : T Model OÜ

Mahud :

 • veetorustiku rajamine (0,6 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine (0,5 km),
 • paekivikollektori ümberehitamine ja rekonstrueerimine.

2015

Tellija : AS Kärdla Veevärk
Periood : 03.2015 – 11.2015
Peatöövõtja : Santeh-Ehituse OÜ
Projekteerija : Santeh-Ehituse OÜ

Mahud :

 • veetorustiku rajamine (4,0 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine (4,4 km),
 • kanalisatsioonipumplate rajamine/rekonstrueerimine.

Kliendid meist

Kasutame Watercom OÜ omanikujärelevalve teenust juba aastaid. Nende teenusekvaliteet ja spetsialistide professionaalsus vastavad meie tööpõhimõtetele.

Võta ühendust