Watercomi kogenud ja litsentseeritud eksperdid pakuvad omanikujärelevalve teenust erinevatel ehitusobjektidel ja on võimelised lahendama ka kõige keerulisemaid probleeme.

Meie eesmärk on tagada ehitusliku projekti kvaliteetne elluviimine vastavalt lepingule, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja standarditele ning tagada sealjuures optimaalne kulu.

Pakume järgmisi teenuseid:

 • ehituslik omanikujärelevalve (torustikud, korterelamud, õppehooned jmt rajatised või hooned);
 • teehoiutööde omanikujärelevalve;
 • infraehituse elektri paigaldiste omanikujärelevalve;
 • projektijuhtimine;
 • FIDIC lepingutingimustel baseeruvate lepingute administreerimine ja läbiviimine;
 • konsultatsioonid (nt ehitusprojektide ekspertiisid, insener-tehnilised lahendused jne).

Hinnapakkumise saamiseks pöördu meie poole kas alloleva vormi kaudu, e-kirja teel aadressil watercom(ät)watercom.eu või telefonil 62 62 620.

NÄITED MEIE TEOSTATUD TÖÖDEST

2023

Tellija: AS Tallinna Vesi

Periood: 11.2023 – 04.2024

Peatöövõtja: AS Terrat

Mahud: 

 • reoveekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (627 m),
 • sademevee kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (541 m).

Tellija: AS Tallinna Vesi

Periood: 07.2023 – 02.2024

Peatöövõtja: Megido OÜ

Projekteerija: Merindorf OÜ

Mahud:

 • sademeveekanalisatsiooni toru rajamine (14 m),
 • veetoru rajamine (141 m).

Tellija: AS Tallinna Vesi

Periood: 04.2023 – 12.2023

Peatöövõtja: AS Viimsi Keevitus

Projekteerija: Sweco Projekt AS

Mahud:

 • veetorustiku rekonstrueerimine (1022 m).

Tellija: AS Tallinna Vesi

Periood: 06.2023 – 12.2023

Peatöövõtja: VH Ehitusteenused OÜ

Projekteerija: Infragate Eesti AS

Mahud:

 • reovee survekanalisatsioonitoru rekonstrueerimine (1358 m),
 • veetoru rekonstrueerimine (263 m).

Tellija: Tallinna linn 

Periood: 05.2023 – käimasolev 

Peatöövõtja: Leonhard Weiss OÜ

Projekteerija: Sweco Projekt AS

Mahud:

 • sademeveekanalisatsiooni rajamine (801 m),
 • sademevee survekanalisatsiooni toru rajamine (162 m),
 • drenaažitorustiku rajamine (364 m),
 • isevoolse kanalisatsiooni rekonstrueerimine (332 m),
 • veetorustiku rekonstrueerimine (546 m).

2022

Tellija: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Periood: 08.2022 – 12.2023

Peatöövõtja: AS KE INFRA

Projekteerija: K-Projekt AS

Mahud:

 • veetorustiku ehitamine (1332 m),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine (834 m).

Tellija: Tallinna Vesi AS

Periood: 05.2022 – 11.2022

Peatöövõtja: Megido OÜ

Projekteerija: K-Projekt AS

Mahud:

 • veetorustiku ehitamine (778 m).

Tellija: AS Elveso

Periood: 10.2022 – 11.2022

Peatöövõtja: AS Viimsi Keevitus

Projekteerija: AS Viimsi Keevitus

Mahud:

 • veetorustiku ehitamine (122 m),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine (120 m),
 • katendite taastamine.

2021

Tellija: Vikimõisa OÜ

Periood: 04.2021 – 11.2022

Peatöövõtja: Kaamos Ehitus OÜ

Projekteerija: Kaamos Ehitus OÜ

Mahud:

 • veetorustiku ehitamine (588 m),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine (1112 m),
 • survekanalisatsioonitorustiku ehitamine (105 m),
 • kanalisatsioonpumpla rajamine (1 tk),
 • sademeveetorustiku rajamine (635 m)
 • tänavavalgustuse ehitamine,
 • katendite taastus.

Tellija: Tallinna Vesi AS

Periood: 08.2021 – 01.2023

Peatöövõtja: Vensen AS

Projekteerija: Aqua Consult Baltic OÜ

Mahud: šahti rekonstrueerimine.

2020

Tellija: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Periood: 09.2020 – 02.2021

Peatöövõtja: Tariston AS

Projekteerija: Sirkel & Mall OÜ

Mahud:

 • veetorustiku ehitamine (844 m),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine (900 m),
 • kanalisatsiooni survetorustiku ehitamine (196 m),
 • kanalisatsioonpumpla rajamine (1 tk).

Tellija: Elering AS

Periood: 09.2020 – 06.2021

Peatöövõtja: Leonhard Weiss OÜ

Projekteerija: Reaalprojekt OÜ

Mahud:

 • sademevee-, kanalisatsioonikollektori ja kaabelliinide ristumiskohtade ehitus.

Tellija: Tallinna Vesi AS

Peatöövõtja: Toruabi (AS Lavateir)

Mahud:

 • kollektori settest puhastamine.

Tellija: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Periood: 12.2020 – 09.2021

Peatöövõtja: RTS Infraehitus OÜ

Projekteerija: Reaalprojekt OÜ

Mahud:

 • veetorustiku ehitamine (1471 m),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine (268 m).

Tellija: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Periood: 09.2020 – 09.2021

Peatöövõtja: Tallinna Teede AS

Projekteerija: Infragate Eesti AS

Mahud:

 • veetorustiku ehitamine (1389 m),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine (315 m).

2019

Tellija: Merko Ehituse Eesti AS

Periood: 10.2019 – 11.2020

Peatöövõtja: Merko Ehituse Eesti AS

Projekteerija: VP Projekt OÜ

Mahud:

 • veetorustiku ehitamine (2,4 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine (1,7 km),
 • sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamine (2,5 tk).

Tellija: Teedeprojekt OÜ

Periood: 08.2019 – 10.2019

Peatöövõtja: RTS Infraehitus OÜ

Projekteerija: VP Projekt OÜ

Mahud:

 • veetorustiku ehitamine (375 m),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine (286 m).

Tellija: AS Lahevesi

Periood: 08.2019 – 12.2021

Peatöövõtja: RTS Infraehitus OÜ

Projekteerija: Infragate Eesti AS

Mahud:

 • veetorustiku ehitamine (30,1 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine (18,9 km),
 • survekanalisatsiooni torustiku ehitamine (277 m),
 • vaakumkanalisatsiooni torustiku ehitamine (18,5 km)
 • vaakumpumpla ehitamine (2 tk).

2018

Tellija : Saarde Kommunaal OÜ

Periood : 03.2018 – 12.2018

Peatöövõtja : Wesico Ehitus OÜ

Projekteerija : Wesico Ehitus OÜ/Keskkonnaprojekt OÜ

Mahud:

 • veetorustiku rekonstrueerimine (4,3 km),
 • veetorustiku rajamine (8,6 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (3,3 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine (7,3 km),
 • kanalisatsiooni survetorustiku rajamine (2,8 km),
 • kanalisatsioonpumplate rajamine (11 tk).

Tellija : AS Matsalu Veevärk

Periood : 04.2018-10.2018

Peatöövõtja : AS Viimsi Keevitus

Projekteerija : AS Viimsi Keevitus

Mahud :

 • veetorustike rajamine (0,8 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine (0,8 km),
 • kanalisatsiooni survetorustiku rajamine (0,2 km),
 • kanalisatsioonipumplate rajamine (2 tk).

2017

Tellija : Strantum OÜ
Periood : 11.2017 – 10.2018
Peatöövõtja : Merko Infra AS
Projekteerija : Merko Infra AS/Entec Eesti OÜ

Mahud :

 • veetöötlusjaama rekonstrueerimine,
 • veetorustiku rekonstrueerimine (2,6 km),
 • veetorustiku rajamine (1,8 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (2,0 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine (0,5 km),
 • kanalisatsiooni survetorustiku rajamine (3,6 km),
 • kanalisatsioonipumplate rajamine/rekonstrueerimine,
 • Kumna reoveepuhasti likvideerimine,
 • Tutermaa reoveepuhasti likvideerimine,
 • puurkaevupumpla likvideerimine.

Tellija : AS Kärdla Veevärk
Periood : 08.2017 – 11.2018
Peatöövõtja : Saveka Torutööd AS
Projekteerija : Saveka Torutööd AS/Infragate Eesti AS

Mahud :

 • veetorustiku rekonstrueerimine (1,5 km),
 • veetorustiku rajamine (6,1 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (0,4 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine (6,3 km),
 • kanalisatsiooni survetorustiku rajamine (2,3 km),
 • kanalisatsioonipumplate rajamine/rekonstrueerimine.

Tellija : AS Matsalu Veevärk
Periood : 03.2017 – 09.2018
Peatöövõtja : AS Viimsi Keevitus
Projekteerija : AS Viimsi Keevitus/Aqua Consult

Mahud :

 • reoveepuhasti rekonstrueerimine,
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (2,1 km),
 • kanalisatsiooni survetorustiku rekonstrueerimine (1,2 km).

2016

Tellija : AS Elveso
Periood : 03.2016 – 10.2017
Peatöövõtja : Merko Infra AS
Projekteerija : AS Merko Ehitus Eesti

Mahud :

 • survetõstepumpla rajamine,
 • reoveepumpla rajamine,
 • veetorustiku rajamine,
 • kanalisatsiooni survetorustiku rekonstrueerimine (3,1 km).

Tellija : Tallinna Kommunaalamet
Periood : 09.2015 – 10.2016
Peatöövõtja : Tallinna Teede AS
Projekteerija : T Model OÜ

Mahud :

 • veetorustiku rajamine (0,6 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine (0,5 km),
 • paekivikollektori ümberehitamine ja rekonstrueerimine.

2015

Tellija : AS Kärdla Veevärk
Periood : 03.2015 – 11.2015
Peatöövõtja : Santeh-Ehituse OÜ
Projekteerija : Santeh-Ehituse OÜ

Mahud :

 • veetorustiku rajamine (4,0 km),
 • isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine (4,4 km),
 • kanalisatsioonipumplate rajamine/rekonstrueerimine.

Kliendid meist

Kasutame Watercom OÜ omanikujärelevalve teenust juba aastaid. Nende teenusekvaliteet ja spetsialistide professionaalsus vastavad meie tööpõhimõtetele.

Võta ühendust

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.