mai 11 2020 0Comment
Vaakumkanalisatsioon

Watercom ehitab Eestis uuenduslikku vaakum-kanalisatsioonisüsteemi

Töödega alustati juba 2019. aasta alguses ja nüüdseks on valminud rohkem kui kolmveerand kogu torustikust. Tegemist on neljanda vaakumkanalisatsiooniga Eestis ning see rajatakse Muraste külla. Vaakumsüsteem on allrõhu all töötav lahendus, kus kasutatakse isevoolse kanalisatsiooni asemel vaakumpumpasid.

Vaakumsüsteem koosneb kolmest etapist. Etapi esimeseks osaks on vaakumkaevud, mis ühendavad hoonetest suubuva isevoolse kanalisatsioonitorustiku vaakumsüsteemiga. Vaakumkaevus asetseb vaakumklapp, mille komplekti kuulub klapi tööd juhtiv alarõhusensor ja kontroller. „Reovee taseme tõusuga kogumiskambris surutakse indikaatortorus õhk kokku,“ kirjeldas ehitusjuht Riho Ots, kelle eestvedamisel vaakumsüsteemi ehitatakse ning lisas, et kokku surutud õhk avaldab survet vaakumklapi kontrolleris olevale diafragmale, mille abil klapp avaneb .

Teine etapp on vaakumtorustik, mis paigaldatakse tasasel pinnal ja mäkketõusul kaevikusse astmelises profiilis. Allamäge liigub torustik maapinna kaldega. „Astmeline profiil tagab reovee kogunemise madalatesse punktidesse ja säilitab torustiku ühtse ehitussügavuse,“ sõnas Ots. Vaakumtorustikul on väiksem läbimõõt kui isevoolsetel süsteemidel. Vaakumtorustik on kavandatud töötama suurema voolukiirusega, mis tagab vee tõhusama liikumise ja hoiab torustiku puhtamana.

Süsteemi kolmandaks etapiks on vaakumpumpla, mis imeb reovee ja õhu pumpla vaakummahutisse. Vaakumpumplast pumbatakse reovesi edasi olemasolevasse süsteemi. Vaakumpumplas asetsevad kaks kuivasetusega või uputatud reoveepumpa ja kaks kuni neli vaakumpumpa (vaakumpumpade arv sõltub süsteemi võimsusest). Vaakumpumbad töötavad tavaliselt 2-3 tundi päevas. Reovee torustikku kogumisel hakkab süsteemi vaakum aeglaselt vähenema. Vaakumpumbad on seadistatud esialgse vaakumi taastama maksimaalselt 3 minutiga. Reovee survepumbad on seadistatud tunniajalise maksimaalse vooluhulga järgi. Vaakummahuti valmistamisel kasutatakse tavaliselt värvitud või roostevaba terast ning selle suurus jääb vahemikku 2,5 m³ kuni 15 m³. Sissetulevad vaakumtorustiku liinid ühendatakse eraldi vaakummahuti külge.

Otsa sõnul on süsteemi eeliseks ka kaasaegsem automaatika, mis võimaldab koguda ning edastada süsteemi töö kohta vaakumklapist näiteks vaakumsüsteemi rõhku, vaakumklapi töötsükleid, vaakumkaevu temperatuuri ning informatsiooni vaakumklapi tööseisundist ning lisas, et seeläbi on võimalik mõõta ka tegelikke reoveehulki ühe kinnistu kohta, sest süsteem välistab vee infiltratsiooni.